Συμβόλαια Υποστήριξης

Έλεγχος | Επιλογή | Αποκατάσταση

Η εταιρεία μας παρέχει συμβόλαια υποστήριξης τα όποια προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητου κλίμακας. Όλα τα συμβόλαια χαρακτηρίζονται από την προσιτή τους τιμή και την ευελιξία των παροχών τους.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων είναι:

 • Άμεση προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της επιχείρησης σε περίπτωση βλάβης.
 • Περιοδικές επισκέψεις στο χώρο του πελάτη με ραντεβού, με στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών.
 • Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet με τον εξοπλισμό του πελάτη τόσο των κεντρικών συστημάτων Servers, όσο και των τερματικών σταθμών, με στόχο τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.
 • Προληπτικές υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας της εκάστοτε εγκατάστασης και διενέργεια ελέγχων πρόσβασης εταιρικών πληροφοριών.
 • Έλεγχος απομακρυσμένης ασφάλειας δεδομένων.
 • Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφάλειας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης, με δημιουργία αναλυτικού σχεδίου κόστους, χρόνου.

Οι υπηρεσίες μας, σας προσφέρονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα επέκτασης. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καλύπτουν τόσο το υλικό ( HARDWARE) όσο και το λογισμικό ( SOFTWARE).

 

Τ Υ Π Ο Ι  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ω Ν

 

   Τηλεφωνική υποστήριξη

Παρέχεται πλήρης καθοδήγηση και επίλυση των προβλημάτων μέσω τηλέφωνου, κυρίως σε επίπεδο Λογισμικού. Όπως εγκαταστάσεις, ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις.

   Πλεονεκτήματα τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης:

 • Εξυπηρέτηση με μία μόνο κλήση
 • Ενημέρωση για τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων, κλπ.
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

   Απομακρυσμένη υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη με online σύνδεση μέσω διαδικτύου, με το σύστημα που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σας παρέχει την δυνατότητα της άμεσης τεχνικής υποστήριξης από ένα ειδικευμένο     μηχανικό. Η διαδικασία σύνδεσης είναι απλή και γρήγορη, και γίνεται μέσω ειδικού software που εγκαθίσταται από εμάς. Είναι μια υπηρεσία ασφαλής και άμεση, η οποία μας επιτρέπει να     κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες χωρίς την φυσική παρουσία τεχνικού στις εγκαταστάσεις σας.

Γρήγορη λύση σε τεχνικό πρόβλημα

Με το εργαλείο ασφαλούς απομακρυσμένης υποστήριξης, ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης μας είναι σε θέση με την συγκατάθεσή σας , να μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα σας και να βρει   λύση στο πρόβλημα σας.

Ασφαλής τρόπος επίλυσης προβλημάτων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα στοιχεία σας παραμένουν απολύτως ασφαλή.  Ενώ διατηρείτε τον έλεγχο του ποντικιού σας, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί διακοπής   της συνεδρίας για να αποσυνδέσετε αμέσως τον αντιπρόσωπο από τον υπολογιστή σας.

Σε τι μπορεί να με βοηθήσει αυτού του είδους η υπηρεσία;

 • Εγκατάσταση δικτύων, παραμετροποίηση (συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων δικτύων) – διασφάλιση της ασφάλειας.
 • Ενημέρωσεις των Windows και λοιπών προγραμμάτων.
 • Εντοπισμός και απομάκρυνση ιών.
 • Αποκλεισμός ενοχλητικών αναδυόμενων μηνυμάτων, αφαίρεση adware / spyware, εγκατάσταση λογισμικού υποκλοπής.
 • ‘Ελεγχος καλής λειτουργίας των e-mails.
 • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση σε εκτυπωτές, scanner και λοιπά περιφερειακά.
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης του υπολογιστή.
 • Εγκατάσταση, ρύθμιση παραμέτρων και εκπαίδευση σε νέο λογισμικό.
 • Τεχνικλές συμβουλές στην διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, μεταφοράς δεδομένων σε διάφορες συσκευές.

 Προληπτική υποστήριξη

Με τις υπηρεσίες προληπτικής τεχνικής υποστήριξης, αντιμετωπίζονται πιθανά προβλήματα πριν γίνουν σημαντικά για την επιχείρηση. Συγκεκριμένες ενέργειες πρόληψης όπως η σωστή   ενημέρωση των συστημάτων, η ορθή διαδικασία των αντιγράφων ασφάλειας, αλλά και η συνεχή εκπαίδευση των χρηστών θα σας ελαχιστοποιήσουν τους χαμένους χρόνους εργασίας.

Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, και στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών.
 • Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet με τον εξοπλισμό του πελάτη με στόχο τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.
 • Προληπτικές υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας των συτημάτων.
 • Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφαλείας. Έλεγχος των μέσων αποθήκευσης με πλήρη επαναφορά του Backup σε εφεδρικό σύστημα. Έλεγχος αρχείων και εφαρμογών.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης, με δημιουργία αναλυτικού σχεδίου κόστους, χρόνου και απόδοσης του νέου έργου.

Υποστήριξη στο χώρο σας

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι σε θέση να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις σας, στην περίπτωση που το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε κρίνεται σοβαρό και το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με την απομακρυσμένη υποστήριξη. Προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή εκ μέρους του πελάτη, για την πιθανή προμήθεια ανταλλακτικών. Ένας μηχανικός τεχνικής υποστήριξης επισκέπτεται τα γραφεία σας, και πραγματοποιεί ενέργειες για την άρση την βλάβης. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν κάθε είδος επιχείρησης και έχουν σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την σωστή λειτουργία και πρόληψη ανεπιθύμητων προβλημάτων.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Εγκατάσταση / Μετεγκατάσταση Εξοπλισμού

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους πρόκειται να αναπτύξουν νέα μηχανογραφική υποδομή, να επεκτείνουν την υπάρχουσα ή να μετεγκατασταθούν σε νέους χώρους και αφορά στην πλήρη ανάπτυξη του υλικού και λογισμικού σε ένα χώρο ή σε διαφορετικούς χώρους συνδεδεμένους μεταξύ τους.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών πακέτων

Η υπηρεσία αυτή αφορά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των λειτουργικών  συστήμάτων, καθώς και εξειδικευμένων λογισμικών όπως λογισμικά μηχανογράφησης – Antivirus κτλ.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων

Η υπηρεσία αυτή αφορά την παραμετροποίηση των δικτύων, και περιλαμβάνει λειτουργίες, όπως η διαχείριση firewalls, emailexchangeserver, κοινόχρηστων φακέλων και εκτυπωτών καθώς και σύνδεση UPS, τοποθέτηση Racks,  δομημένη καλωδίωση και εγκατάσταση IP τηλεφωνίας.

Έλεγχος – απόδοσης Δικτύου

Η υπηρεσία αυτή αφορά την καταγραφή και χαρτογράφηση του δικτύου της επιχείρησης, καθώς και στη μελέτη βελτιστοποίησης της απόδοσής του.

Υπηρεσία Αναβάθμισης ( Hardware- Software)

Η υπηρεσία αυτή αφορά την αναβάθμιση σταθμών εργασίας, Servers και εκδόσεων λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της επιχείρησης.

” Επικοινωνήστε μαζί μας για να εκτιμήσουμε και να προτείνουμε το πακέτο που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. “

 • Αναβαθμίσεις
 • Επισκευές επώνυμων εταιρειών
 • Αφαίρεση Ιών / Spyware
 • Αντικατάσταση μπαταριών
 • Διάγνωση υπολογιστών Mac
 • Αναβάθμιση Η/Υ
 • Αναβάθμιση Windows
 • Αντικατάσταση LCD/LED Screen
 • Έλεγχος σκληρών δίσκων
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων
Μετά από χρόνια συνεργασίας και σωστής υποστήριξης του γραφείου μου....δεν τους αλλάζω!!Πολύ καλοί στην δουλειά τους ....τους συστήνω ανεπιφύλακτα!

Γιάννης Ζαφειράκης

Λογιστής,Φοροτεχνικός
Πολύ καλή εξυπηρέτηση, καλές τιμές, φιλικό περιβάλλον.Ευχαριστώ πολύ παιδιά!!

Γιώργος

Ιδιώτης